Nơi đặt trọn niềm tin
Bộ y tế
Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập /  Đăng ký
BẢNG DANH MỤC CÁC VẮC-XIN TẠI VIỆN PASTEUR Tp.HCM NGÀY 25/09/2020
STT Vắc-xin phòng bệnh Tên Vắc-xin Trạng thái
1 Phối hợp 4/1: Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt TETRAXIM Còn
2 Phối hợp 6/1: Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt - HIB - VGB INFANRIX - hexa Còn
HEXAXIM Còn
3 Cúm GC-FLU Hết
VAXIGRIP-0,5 ML Hết
VAXIGRIP-0,25 ML Còn
INFLUVAC Hết
4 HIB HIBERIX Hết
5 HPV GARDASIL Hết
6 Sởi-Quai bị-Rubella Measles-Mumps-Rubella Hết
MMR-II Còn
7 Dại VERORAB (0.5ml) Còn
VERORAB (0.1 ml) Còn
INDIRAB (TTD-0.1ml) Hết
INDIRAB (TB-0.5ml) Hết
VERORAB (0.2 ml) Còn
SAR-VN (1ml) Còn
ABHAYRAB- 0.5 ML Còn
ABHAYRAB (TTD-0.2 ML) Còn
8 Viêm dạ dày ruột do vi-rút Rota ROTATEQ Còn
ROTARIX Còn
ROTAVIN-M1 Còn
9 Thương Hàn TYPHIM VI Hết
10 Thủy Đậu VARIVAX Còn
11 Uốn Ván SAT_VN Hết
VAT (ống 1 liều) Còn
12 Bạch Hầu-Uốn Ván-Ho Gà ADACEL Hết
BOOSTRIX Còn
13 Viêm Gan A-B TWINRIX Còn
14 Viêm Gan B EUVAX B - (0.5 ml) Còn
EUVAX B (1 ml) Hết
ENGERIX B- 0,5 ML Hết
ENGERIX B - (1 ML) Còn
HEBERBIOVAC (1 ml) Còn
HEBERBIOVAC (0.5 ml) Còn
15 Viêm Gan A AVAXIM-80 Hết
HAVAX Hết
16 Viêm màng não do não mô cầu A-C-W-Y MENACTRA Còn
17 Viêm màng não nhật bản JEVAX (0.5 ml) Hết
JEVAX (1 ml) Hết
IMOJEV Còn
18 Viêm màng não viêm phổi do phế cầu PREVENAR Còn
SYNFLORIX Còn