Bộ y tế
VIỆN PASTEUR TP.HỒ CHÍ MINH
Nơi đặt trọn niềm tin
Đăng nhập  /  Đăng ký
BẢNG DANH MỤC CÁC VẮC-XIN TẠI VIỆN PASTEUR TP.HCM NGÀY 01/12/2021
STT Vắc-xin phòng bệnh Tên Vắc-xin Trạng thái
1 Phối hợp 4/1: Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt TETRAXIM Còn
2 Phối hợp 6/1: Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt - HIB - VGB HEXAXIM Còn
INFANRIX - hexa Còn
3 Cúm (6 - < 36 THÁNG) VAXIGRIP-0,25 ML Hết
4 CÚM (TRẺ TỪ 36 THÁNG VÀ NGƯỜI LỚN) INFLUVAC Hết
GC-FLU Hết
VAXIGRIP-0,5 ML Hết
5 HPV (NGỪA UNG THƯ CỔ TỬ CUNG) GARDASIL (9 ĐẾN 26 TUỔI) Còn
6 Sởi-Quai bị-Rubella Measles-Mumps-Rubella Còn
MMR-II Còn
7 Dại VERORAB (0.5ml) Hết
VERORAB (0.1 ml) Hết
VERORAB (0.2 ml) Hết
ABHAYRAB (TTD-0.2 ML) Còn
SAR-VN (1ml) (HUYẾT THANH KHÁNG DẠI) Còn
ABHAYRAB- 0.5 ML Còn
8 Viêm dạ dày ruột do vi-rút Rota ROTATEQ Còn
ROTARIX Còn
ROTAVIN-M1 Còn
9 Thủy Đậu VARILRIX Còn
VARIVAX Còn
10 Uốn Ván VAT (ống 1 liều) Còn
SAT_VN (HUYẾT THANH UỐN VÁN) Còn
11 Bạch Hầu-Uốn Ván-Ho Gà ADACEL Còn
BOOSTRIX Còn
12 Viêm Gan A-B TWINRIX Còn
13 Viêm Gan B HBVAX Còn
EUVAX B - (0.5 ml) Hết
EUVAX B (1 ml) Hết
ENGERIX B- 0,5 ML Còn
ENGERIX B - (1 ML) Còn
HEBERBIOVAC (1 ml) Còn
HEBERBIOVAC (0.5 ml) Còn
14 Viêm Gan A AVAXIM-80 Hết
HAVAX Hết
15 Viêm màng não do não mô cầu A-C-W-Y MENACTRA Còn
16 Viêm màng não nhật bản IMOJEV Còn
17 Viêm màng não viêm phổi do phế cầu PREVENAR Còn
SYNFLORIX Còn
18 BẠCH HẦU - UỐN VÁN Td Còn