Nơi đặt trọn niềm tin
Bộ y tế
Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập /  Đăng ký
Đăng ký lịch tiêm chủng
Chọn ngày đăng ký
Chọn giờ đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Các bước đăng ký lịch tiêm chủng
Đối với khách hàng chưa có tài khoản:
 • 1. Đăng ký tài khoản
 • 2. Đăng nhập
 • 3. Tạo người được tiêm chủng
 • 4. Đăng ký lịch tiêm chủng
Đối với khách hàng đã có tài khoản:
 • 1. Đăng nhập
 • 2. Đăng ký lịch tiêm chủng
Cập nhật người được tiêm chủng
Cập nhật thông tin Người được tiêm chủng
 • 1. Nhấp chuột vào mục Người được tiêm chủng
 • 2. Nhấp chuột vào nút "Thêm"
 • 3. Quý khách điền thông tin Người được tiêm chủng. Đối với đối người được tiêm chủng dưới 13 tuổi, Quý khách cần điền thông tin người chăm sóc.
 • 4. Quý khách bấm "Lưu" để kết thúc
Đăng ký lịch tiêm chủng
 • 1. Nhập tên người được tiêm chủng sau đó ấn thêm
 • 2. Chọn ngày cần tiêm chủng và giờ đăng ký
 • 3. Nhấn nút đăng ký để hoàn thành